Vyhledávání

Návrhy zahrad

Naše firma provádí návrhy zahrad. Návrhy zahrad mají většinou několik úrovní. Základem je studie. Při zpracování studie vycházíme z požadavků a reálných možností investora. Ze studie vyplyne charakter a členění budoucí zahrady. Při návrhu zahrady je nutné zohlednit velikost a polohu pozemku, půdní a klimatické podmínky a provozní vztahy. Po odsouhlasení studie se detailně rozpracuje osazovací plán zahrady, který obsahuje seznam, počty a spony jednotlivých rostlin atd. Na základě osazovacího plánu je zpracován rozpočet, který obsahuje počet a velikost rostlinného materiálu, jednotlivé pracovní operace a ceny ostatního materiálu. V případě, že si realizaci zahrady bude investor zabezpečovat svépomocí, tak další částí projektu zahrady může být technická zpráva, která popisuje zásady řešení zahradnických úprav, technologii zakládání výsadeb a následnou péči o navrhovanou zahradu.


Orientační ceník návrhu zahrad:


3 000Kč až 10 000Kč


Ceny jsou uvedeny bez DPH.


TIP: Návrh zahrady můžete dát rovněž jako nádherný dárek svým nejbližším.


Pokud potřebujete navrhnout zahradu, neváhejte nás kontaktovat.


Odstraňování sněhu | Kácení stromů a ošetřování stromů