Kácení stromů: Přinášíme Vám informace o kácení stromů.

Vyhledávání

Kácení stromů a ošetřování stromů

Kácení stromů ze země

Kácení stromů je jednou z našich nejčastěji prováděných prací. Kácení stromů provádíme za normálních podmínek (tam kde lze kácení stromů provést bezpečně) i za ztížených podmínek – kácení stromů po částech. Pokud jsou podmínky příznivé, provádíme kácení stromů ze země s nasměrováním padajícího stromu do míst, kde je dostatek prostoru a kácený strom nemůže ničemu uškodit. Tento způsob kácení stromů je vždycky nejlevnější. Ve složitějších případech používáme ke kácení stromů speciální techniky včetně vysokozdvižné plošiny. Naši zkušení pracovníci profesionálně zvládnou i velice komplikované případy kácení stromů.

Kácení stromů ve ztížených podmínkách

Kácení stromů ve ztížených podmínkách (zástavba, hřbitov, vedení VN) vyžaduje zkušenost a dobrý odhad. Stačí, když je strom ve stráni a kácení stromu je rázem vysoce náročná činnost. Častý případ, který denně řešíme je kácení stromů v blízkosti budov či v místě, kde je nedostatek prostoru.

Ve ztížených podmínkách volíme obvykle některou z následujících metod kácení stromů:

 • směrové kácení stromů ze země s použitím speciálních pomůcek (lanový zvedák, klíny)
 • postupné kácení stromu odshora s použitím vysokozdvižné plošiny, kdy je strom odřezáván postupně po menších kusech a tyto kusy se bezpečně spouští po laně dolů
 • postupné kácení stromů horolezeckou (stromolezeckou) technikou
 •  

  Kácení stromů z plošiny

  Kácení stromů s použitím vysokozdvižné plošiny je časově i finančně náročnější než běžné metody kácení stromů ze země. Jsou ale případy, kdy je to jediné možné řešení. Vysokozdvižné plošiny používáme především ve třech případech kácení stromů:

 • kácení stromu klasicky pomocí lanových technik by bylo příliš časově náročné
 • strom je staticky narušený a nelze jej pokácet celý bez rizika pro okolí
 • strom je v těsné blízkosti zástavby nebo okolních vzácných stromů a není dostatek prostoru, kam by padl poražený kmen
 • Odstranění pařezů po kácení stromů

  Po kácení stromů odstraníme zbylé pařezy buď odfrézováním speciální pařezovou frézou, která je schopna pařez zahloubit zhruba 30 cm pod zem, nebo pařezy po kácení stromů dobýváme ze země ručně. Lze také pařezy ponechat a ošetřit herbicidními přípravky proti novému obrůstání a tím urychlit jejich rozklad.

  Ceník prací za kácení stromů

  Cena za odborné kácení stromů je vždycky závislá na okolnostech jako je druh a velikost stromu, jeho stabilita, místo růstu a dostupnost. Velký vliv na kácení stromů mají ztížené podmínky. Proto vám cenu rádi sdělíme po osobní prohlídce stromu nebo ze zaslaných fotek a rozměrů stromů.

  Konzultace kácení stromů

  Potřebujete-li pokácet strom, rádi vám poradíme jaký způsob kácení stromu by byl ve vašem případě nejlepší a určíme cenu za konkrétní případ kácení stromu.


  Dárek pro muže Dárek pro muže od ANTORINI ocení především náročnější muži mající rádi luxus a eleganci. Hledáte-li něco originálního pro ženu, vyberte dárek pro ženu, který rozzáří její úsměv.
  antorini.com
  Odstraňování sněhu | Kácení stromů a ošetřování stromů