Nabízíme kácení stromů, rizikové kácení stromů. Zaměřujeme se na kácení stromů (pokácení stromů).

Vyhledávání

Kácení stromů

Kácení stromů (normální kácení stromů i rizikové kácení stromů)

Jednou z našich nejnáročnějších prací je bezesporu kácení stromů, neboť se ve většině případů jedná o kácení stromů na těžce dostupných místech jako jsou hřbitovy, sousedství domů či vedení VN.
Kácení stromů v takovýchto místech již vyžaduje opravdu hodně zkušeností a především profesonální vybavení pro kácení stromů.

Pro kácení stromů větších rozměrů, to jest těch, jenž mají ve výšce 1,3m nad zemí obvod větší než 80cm je třeba mít povolení od obecního nebo městského úřadu. V opačném případě je toto kácení stromů nezákonné a hrozí za něj případná pokuta. Úřad má dle zákona na vyjádření ohledně kácení stromů lhůtu 30dní. Tato povinnost se netýká ve většině případů kácení stromů ovocných. 
Stejně jako při kácení stromů je potřeba povolení i pro kácení keřů, pokud plocha keřů ke kácení je větší než 40m².


Kácení stromů vyjma stromů havarijních se provádí především v době od 1.Listopadu do 31.Března. Tato doba je pro kácení stromů speciálně určena a jedná se o tzv. vegetační klid.

Povolení ke kácení stromů není třeba, jestliže se jedná o kácení stromů, které jsou havarijní a ohrožují své okolí. Před provedením kácení stromů, jenž jsou vyhodnoceny jako havarijní je však dobré mít jejich fotodokumentaci, neboť obecní či městský úřad by následně mohl jinak vyhodnotit toto kácení stromů jako nezákonné.


Níže jsou popsány námi používané způsoby kácení stromů:

Kácení stromů klasické
- jde o kácení stromů, jenž provádíme všude, kde to podmínky s ohledem na dostatek prostoru a bezpečnost při kácení stromů dovolují.
Kácení stromů se v tomto případě provádí většinou za použití běžných pomůcek - mechanický klín, lanový zvedák atd., díky nimž je kácení stromů bezpečnější a přesnější. Jedná se o nejlevnější způsob kácení stromů.

Postupné kácení stromů v omezeném prostoru - je fyzicky velmi náročný způsob kácení stromů, při němž se používá  stromolezecké či horolezecké techniky. Kácení stromů probíhá s ohledem na velikost okolního prostoru buďto metodou jednoduchého "špalkování", tj. postupného kácení stromů po částech, které se nechávají spadnout do volného prostoru pod strom, nebo se celý strom kácí takzvaně "do lana", což znamená, že kácení stromů probíhá po menších částech či jednotlivých větvích, jenž jsou uvazovány na lano a pomocí kladek, karabin a brzdy následně spouštěny pod kácený strom bez možnosti ohrožení okolních staveb.

Tento způsob kácení stromů je považován za jednu z nejtěžších arboristických prací.

Postupné kácení stromů z vysokozdvižné plošiny - používáme především v případech, kdy kácení stromu pomocí stromolezeckých či horolezeckých technik je časově či finančně náročnější, nebo je strom určený ke kácení natolik staticky narušený, že jej nelze bez rizika škody či újmy na zdraví pokácet pomocí běžných technik. Tento způsob kácení stromů také obvykle preferujeme při kácení stromů na hřbitovech.

Pokud však plošina nemůže z nějakého důvodu na hřbitov či vedle něj zajet, provádíme kácení stromů pomocí stromolezecké techniky se spouštěním jednotlivých kácených částí stromu pomocí bubnové brzdy.

Kácení stromů s asistencí mobilního jeřábu - je poměrně efektivní a rychlý způsob kácení stromů v místech, kam má technika přístup. Obzvláště v případech, když se kácí větší strom a jeho části by mohly ohrozit okolí. Kácení stromů je tak mnohem bezpečnější a samozřejmě rychlejší. Díky tomu může být někdy tento způsob kácení stromů také překvapivě levným řešením.


Než se rozhodnete pro složitější kácení stromů sami, zkuste nás kontaktovat a uvidíte, že vás to vyjde určitě levněji, než když budete kácení provádět svépomocí, neboť kácení stromů provádíme již déle než dvacet let a máme v této činnosti již značné zkušenosti.

Na kácení stromů jsme náležitě pojištěni.


Pokud potřebujete kácení stromů, neváhejte nás kontaktovat.

Kácení stromů
Kácení stromů - postupné
Kácení stromů
Kácení topolů
Kácení stromů
Postupné kácení borovice
Dárek pro muže Dárek pro muže od ANTORINI ocení především náročnější muži mající rádi luxus a eleganci. Hledáte-li něco originálního pro ženu, vyberte dárek pro ženu, který rozzáří její úsměv.
antorini.com
Odstraňování sněhu | Kácení stromů a ošetřování stromů