Vyhledávání

Hodnocení stromů

 

Hodnocení stromů I. – úvod do problematiky hodnocení provozní bezpečnosti stromů.

Celé školení je zaměřeno na charakteristiku nejběžnějších druhů stromů v parcích a stromořadích (např.lípa,javor,platan,akát), rozpoznání možných rizik spojených s růstem stromu na konkrétním frekventovaném stanovišti - park, dětské hřiště, podél komunikací, v blízkosti domů, při stavební činnosti.            

Během školení si budete moci vyzkoušet praktické hodnocení stromů, seznámíte se s jednotlivými statickými (dutiny, trhliny atd.) či habituelními defekty stromů, budete procvičovat vyhodnocení jejich rozsahu a vlivu na celkovou stabilitu stromu nebo jeho částí. Rovněž se seznámíte s možnostmi nápravných opatření vedoucími k celkovému zlepšení stability daného jedince - výšková či obvodová redukce, instalace vazeb (pevné, pružné).

Součástí školení je rovněž péče o stanoviště stromů v městském prostředí a ochrana stromů před škodlivými vlivy prostředí. Školení na hodnocení stromů je koncipováno jako dvoudenní a skládá se z následujících bloků:

1 den - teoretická příprava formou přednášek a konzultací zaměřená na představení základních defektů a jejich nápravy. Tato část školení bude probíhat v učebně a výuka bude doplněna množstvím praktických ukázek fotek jednotlivých poškozených stromů.


2 den - praktická část hodnocení stromů zaměřená na hodnocení jednotlivých defektů přímo na konkrétních stromech a vyhodnocení možných rizik s nimi spojenými přímo pro daná stanoviště. Součástí této praktické části bude rovněž navrhování stabilizačních možností přímo pro konkrétní stromy.

 


Výstupem školení je získání certifikátu o absolvovaném školení.


Cena za dvoudenní školení hodnocení stromů je: 3 000Kč (bez DPH)

Minimální počet účastníků školení je 5 a maximální 10.


Lektoři:

  • Ing. Petr Fuka - arborista s 10 letou praxí v oboru, externí pedagog hodnocení statických a zdravotních poměrů stromů, odborného řezu stromů na Fakultě lesnické a dřevařské, České zemědělské univerzity v Praze.

     

 


Studenti - přednáší Ing. Petr Fuka
Dárek pro muže Dárek pro muže od ANTORINI ocení především náročnější muži mající rádi luxus a eleganci. Hledáte-li něco originálního pro ženu, vyberte dárek pro ženu, který rozzáří její úsměv.
antorini.com
Odstraňování sněhu | Kácení stromů a ošetřování stromů