Vyhledávání

Arboristické služby

Arboristika je u nás dosud poměrně málo známí pojem, jenž zahrnuje především péči o stromy.

Jedná se hlavně o odbornou práci v korunách vzrostlých stromů zaměřenou na jejich řez, jenž má vést ke zlepšení jejich celkové stability a bezpečnosti. Arboristika rovněž také zahrnuje rizikové kácení stromů a posudky stromů. Nedílnou činností arboristů je i likvidace pařezů.

Jako vědní obor je arboristika zdánlivě teprve na začátku, ale přesto lze říci, že základní principy péče o stromy jsou již známy nejméně několik desetiletí a profesionální firmy jako je ta naše se podle nich řídí tak, aby stromu vždy co nejvíce prospěly.
 • Kácení stromů
  Kácení stromů (normální kácení stromů i rizikové kácení stromů)Jednou z našich nejnáročnějších prací je bezesporu kácení stromů, neboť se ve většině případů jedná o kácení stromů na těžce dostupných místech jako jsou hřbitovy, sousedství domů či... (celý text >>)

 • Posudky stromů
  Znalecké posudky stromů - zpracováváme na základě metody vizuálního hodnocení stromů bez použítí jakýchkoliv destruktivních metod u hodnocených stromů, přičemž posudky stromů provádí soudní znalec na problematiku dendrologie a arboristiky pan Ing.... (celý text >>)

 • Ošetřování stromů
  Ošetřování stromů - je činost zaměřená především na všechny druhy řezů, zastřešování dutin stromů, konzervaci dutin, úpravu okolí stromů, statického zajištění stromů, fotodokumentace korun či poškození stromů.Součástí služby ošetřování stromů je také... (celý text >>)

 • Řez stromů
  Řez stromů - řez stromů slouží především pro zvýšení provozní bezpečnosti v okolí stromů. Dále často provádíme řez stromů, abychm zvýšili jejich stabilitu, neboť tzv. redukční řez stromů slouží často právě k tomuto účelu. V podrobném popisu řezu... (celý text >>)

 • Výsadba stromů
  Výsadba stromů -  je vlastně začátek naší práce a proto ji věnujeme velmi vysokou pozornost, neboť na jejím odborném provedení bude taktéž záviset v budoucnu celý život stromu. Vysazujeme stromy od těch nejmenších až po téměř obry jak... (celý text >>)

 • Statické zajištění stromů
  Statické zajištění stromu - provádíme především pomocí vazeb instalovaných do koruny. Lze je ovšem provést i některým typem redukčních řezů, či kombinací obou alternativ, jenž se z pohledu statického zajištění stromu jeví často jako nejlepší.... (celý text >>)

 • Konzervace dutin
  Konzervace dutin - je finančně i časově velmi náročným procesem, snažícím se zabránit šíření patogenních organismů, především hub dále do zdravé části stromu. Konzervaci dutin obvykle předchází jejich důkladné vyčištění, tj. odstranění zbytků... (celý text >>)

 • Likvidace pařezů
  Likvidace pařezů (frézování pařezů) Provádíme především frézování pařezů, ale v omezeném prostoru či v extrémním svahu je možné provést i trhání pařezů. Frézování pařezů (nejrychlejší způsob likvidace pařezů) provádíme pomocí výkonné... (celý text >>)

 • Štěpkování větví
  Štěpkování větví - slouží pro likvidaci větví po kácení nebo prořezu stromů.  Štěpkování větví provádíme do průměru 15cm výkonným štěpkovačem JBM. Hodinový výkon při štěpkování větví dvěma pracovníky je 3 - 4m³ štěpky/hod.... (celý text >>)

 • Technický dozor
  Technický dozorProvádíme technický dozor investora v péči o stromy a zakládání zeleně v parcích a veřejné zeleni.Technický dozor se týká především posuzování správnosti prováděných řezů na stromech a jejich rozsahu, dále instalace vazeb na stromech,... (celý text >>)


Dárek pro muže Dárek pro muže od ANTORINI ocení především náročnější muži mající rádi luxus a eleganci. Hledáte-li něco originálního pro ženu, vyberte dárek pro ženu, který rozzáří její úsměv.
antorini.com
Odstraňování sněhu | Kácení stromů a ošetřování stromů